Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Ślady osadnictwa z okresu rzymskiego w dolinie Skawy ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Historyczny Not affiliated
Valde-Nowak Paweł
Madyda-Legutko Renata
Rodzińska-Nowak Judyta

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Historyczny
Valde-Nowak Paweł
Madyda-Legutko Renata
Rodzińska-Nowak Judyta

Author's area of expertise

author/editor Wydział Historyczny
Valde-Nowak Paweł
Madyda-Legutko Renata
Rodzińska-Nowak Judyta