Jagiellonian University Repository

Z dziejów Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Krakowskie Towarzystwo Botaniczne, 1922)

Z dziejów Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Krakowskie ...

Show full item record

dc.contributor.author Köhler, Piotr [SAP11012216] pl
dc.date.accessioned 2016-11-22T13:35:48Z
dc.date.available 2016-11-22T13:35:48Z
dc.date.issued 1995 pl
dc.identifier.issn 0023-589X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32631
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Z dziejów Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Krakowskie Towarzystwo Botaniczne, 1922) pl
dc.title.alternative The history of the Polish Botanical Society (Botanical Society of Kraków, 1922) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 145-163 pl
dc.identifier.weblink http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1995-t40-n3/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1995-t40-n3-s145-164/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1995-t40-n3-s145-164.pdf pl
dc.subject.pl Polskie Towarzystwo Botaniczne pl
dc.subject.pl Krakowskie Towarzystwo Botaniczne pl
dc.subject.pl historia botaniki pl
dc.subject.en Polish Botanical Society pl
dc.subject.en Kraków Botanical Society pl
dc.subject.en history of botany pl
dc.description.volume 40 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2657-4020 pl
dc.title.journal Kwartalnik Historii Nauki i Techniki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-11-22 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)