Jagiellonian University Repository

Zarys historii Zielnika Roślin Naczyniowych Lubelszczyzny Zakładu Systematyki Roślin Instytutu Biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (LBL) w Lublinie (do 2003 r.)

Zarys historii Zielnika Roślin Naczyniowych Lubelszczyzny ...

Show full item record

dc.contributor.author Köhler, Piotr [SAP11012216] pl
dc.date.accessioned 2016-11-22T11:48:45Z
dc.date.available 2016-11-22T11:48:45Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 0023-589X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32623
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Zarys historii Zielnika Roślin Naczyniowych Lubelszczyzny Zakładu Systematyki Roślin Instytutu Biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (LBL) w Lublinie (do 2003 r.) pl
dc.title.alternative An outline of history of the Herbarium of Vascular Plants of the Lublin Region at the Department of Plant Systematics of the Institute of Biology of the Maria Skłodowska-Curie University in Lublin (until 2003) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 191-216 pl
dc.identifier.weblink http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r2007-t52-n1/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r2007-t52-n1-s191-216/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r2007-t52-n1-s191-216.pdf pl
dc.subject.pl UMCS Lublin pl
dc.subject.pl zielniki pl
dc.subject.pl historia botaniki pl
dc.subject.en Maria Curie-Skłodowska University Lublin pl
dc.subject.en herbaria pl
dc.subject.en history of botany pl
dc.description.volume 52 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2657-4020 pl
dc.title.journal Kwartalnik Historii Nauki i Techniki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-11-16 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska