Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2013Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny nie afiliował
Betlej Andrzej

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny
Betlej Andrzej

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny
Betlej Andrzej