Jagiellonian University Repository

Utopia, dystopia and the "heretic streak" : the Orwellian aesthetic in Ray Davies’ song writing and other creative projects

pcg.skipToMenu

Utopia, dystopia and the "heretic streak" : the Orwellian aesthetic in Ray Davies’ song writing and other creative projects

Show full item record

dc.contributor.author Curyłło-Klag, Izabela [SAP11216955] pl
dc.date.accessioned 2016-11-21T11:46:41Z
dc.date.available 2016-11-21T11:46:41Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2084-3364 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32542
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Utopia, dystopia and the "heretic streak" : the Orwellian aesthetic in Ray Davies’ song writing and other creative projects pl
dc.title.alternative Utopia, dystopia i "żyłka heretycka" : orwellowska estetyka w tekstach piosenek i innych projektach artystycznych Raya Daviesa pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-15 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 14-[15] pl
dc.abstract.pl Artykuł omawia wpływ pisarstwa Orwella na działalność artystyczną Raya Daviesa, wybitnego autora tekstów muzycznych i niegdysiejszego lidera grupy The Kinks, zaliczanej do „brytyjskiej inwazji” lat 60. ubiegłego wieku. Popkulturowy dorobek Daviesa można dobrze zestawić z osiągnięciami Orwella choćby ze względu na wyrafinowany dowcip, trafność obserwacji społecznych oraz niejednoznaczność i skomplikowanie poglądów politycznych. Równoważąc utopijne wizje dystopijnymi akcentami oraz poddając krytycznemu namysłowi brytyjską kulturę, która jednakowoż jest im niezwykle bliska, Orwell i Davies wydają się wpisywać w nurt „ostrożnego patriotyzmu”. Zauważalne jest też podobieństwo ich „heretyckiej estetyki”, opartej na autoironii, kostycznym humorze i krytycznym dystansie. pl
dc.abstract.en The article explores the influence of Orwell’s fiction on the creative output of Ray Davies, one of Britain’s finest songwriters and the erstwhile frontman of The Kinks, a ‘British Invasion’ group. The Davies oeuvre can be placed alongside Orwell’s work due to its entertainment value, sharpness of observation and complex, conflicted socio-political sympathies. By balancing utopian visions with dystopian premonitions and by offering regular critiques of the culture they hold dear, Orwell and Davies represent the same tradition of cautious patriotism. They also share a similar aesthetic, communicating their insights through humour, self-mockery and acerbic wit. pl
dc.subject.pl Ray Davies pl
dc.subject.pl George Orwell pl
dc.subject.pl dystopia pl
dc.subject.en Ray Davies pl
dc.subject.en George Orwell pl
dc.subject.en dystopia pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 10 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.7494/human.2016.15.2.7 pl
dc.identifier.eissn 2300-7109 pl
dc.title.journal Studia Humanistyczne AGH pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska