Jagiellonian University Repository

Swoje, obce : regionalizm i egzotyzm ballady polskiej okresu międzypowstaniowego

Swoje, obce : regionalizm i egzotyzm ballady polskiej ...

Show full item record

dc.contributor.author Sobol, Paweł [USOS116158] pl
dc.date.accessioned 2016-11-21T11:20:10Z
dc.date.available 2016-11-21T11:20:10Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32531
dc.language pol pl
dc.title Swoje, obce : regionalizm i egzotyzm ballady polskiej okresu międzypowstaniowego pl
dc.title.alternative Familiar, foreign : regionalism and exoticism in the Polish ballad during the period between the november uprising and the january uprising pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 98-108 pl
dc.description.additional Streszcz. po pol. i ang., bibliogr. pl
dc.identifier.weblink http://www.litterahistorica.polonistyka.uj.edu.pl/documents/49400920/dbc24051-8243-4a79-bfd5-f483f91b1ecd pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy jednego z wiodących wariantów tematycznych, które pojawiały się w balladzie polskiej w okresie pomiędzy powstaniem styczniowym i powstaniem listopadowym. Refleksja nad regionalizmem jako przedmiotem inspiracji poetyckiej została uporządkowana w trzech częściach dotyczących kolejno motywów: góralskich, ukraińskich i orientalnych. Celem tego rozpoznania jest ukazanie wieloaspektowości w obrębie jednego tematu, który został przez poszczególnych autorów polskiego romantyzmu różnorodnie opracowany i wyzyskany pod względem literackim. pl
dc.abstract.en This article concerns one of the leading thematic variants of the Polish ballad in the period between the November Uprising and the January Uprising. Reflections on regionalism as a subject of poetic inspiration are structured in three parts based on the following motifs: Polish mountains and Highlanders, Ukraine and the Cossacks, and the Orient inhabited by Turks and Tatars. The purpose of this recognition is to portray various aspects within the topic of regionalism that have been unevenly developed and used in the literature of the Polish Romantics. pl
dc.subject.pl ballada pl
dc.subject.pl romantyzm pl
dc.subject.pl regionalizm pl
dc.subject.pl egzotyzm pl
dc.subject.en ballade pl
dc.subject.en romanticism pl
dc.subject.en regionalism pl
dc.subject.en exoticism pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1,15 pl
dc.identifier.eissn 2450-0240 pl
dc.title.journal Littera/Historica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-11-20 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)