Jagiellonian University Repository

Nowa propozycja kategoryzowania międzynarodowych czasopism filozoficznych

pcg.skipToMenu

Nowa propozycja kategoryzowania międzynarodowych czasopism filozoficznych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0