Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Historia botaniki w obradach 51. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Historia botaniki w obradach 51. Zjazdu Polskiego ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Köhler, Piotr [SAP11012216] pl
dc.date.accessioned 2016-11-21T08:11:13Z
dc.date.available 2016-11-21T08:11:13Z
dc.date.created 1998 pl
dc.date.issued 1998 pl
dc.identifier.issn 0023-589X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32508
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Historia botaniki w obradach 51. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego pl
dc.title.alternative History of botany in the 51st Congress of the Polish Botanical Society pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 205-207 pl
dc.identifier.weblink http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1998-t43-n3_4/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1998-t43-n3_4-s205-207/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1998-t43-n3_4-s205-207.pdf pl
dc.subject.pl Polskie Towarzystwo Botaniczne pl
dc.subject.pl Sekcja Historii Botaniki pl
dc.subject.pl konferencje pl
dc.subject.pl historia botaniki pl
dc.subject.en Polish Botanical Society pl
dc.subject.en History of Botany Section pl
dc.subject.en conferences pl
dc.subject.en history of botany pl
dc.description.volume 43 pl
dc.description.number 3-4 pl
dc.title.journal Kwartalnik Historii Nauki i Techniki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-11-21 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach