Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Insights into structure, morphology and reactivity ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Chemii Not affiliated
Kruse, Norbert
Stelmachowski Paweł
Croquet, Olivier
Kopacz, Anna
Visart de Bocarmé, Thierry
Jakubek Tomasz
Indyka Paulina
Markowski, Jarosław
Wojtasik, Michał
Ziemiański, Leszek
Krasodomski, Wojciech
Żak, Grażyna
Sojka Zbigniew
Kotarba Andrzej

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Chemii
Kruse, Norbert
Stelmachowski Paweł
Croquet, Olivier
Kopacz, Anna
Visart de Bocarmé, Thierry
Jakubek Tomasz
Indyka Paulina
Markowski, Jarosław
Wojtasik, Michał
Ziemiański, Leszek
Krasodomski, Wojciech
Żak, Grażyna
Sojka Zbigniew
Kotarba Andrzej

Author's area of expertise

author/editor Wydział Chemii
Kruse, Norbert
Stelmachowski Paweł
Croquet, Olivier
Kopacz, Anna
Visart de Bocarmé, Thierry
Jakubek Tomasz
Indyka Paulina
Markowski, Jarosław
Wojtasik, Michał
Ziemiański, Leszek
Krasodomski, Wojciech
Żak, Grażyna
Sojka Zbigniew
Kotarba Andrzej