Jagiellonian University Repository

Prezentacja struktury formalnej MDA

pcg.skipToMenu

Prezentacja struktury formalnej MDA

Show full item record

dc.contributor.author Petrowicz, Marcin [USOS95077] pl
dc.date.accessioned 2016-11-18T14:49:07Z
dc.date.available 2016-11-18T14:49:07Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2080-4555 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32493
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Prezentacja struktury formalnej MDA pl
dc.title.alternative The presentation of the MDA formal structure pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 173-189 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 187-188 pl
dc.identifier.weblink https://old.ptbg.org.pl/HomoLudens/bib/197/ pl
dc.abstract.pl Analizy formalne gier służą zarówno publicystom piszącym teksty krytyczne o grach, jak i twórcom doskonalącym swój warsztat na podstawie wydanych już tytułów. Jednakże dyscyplina game studies wytworzyła niewiele narzędzi badawczych służących całościowej analizie gier komputerowych. Prezentowany tekst ma na celu przybliżenie struktury MDA (Mechanics, Dynamics, Aesthetics) – formalnej metody służącej projektowaniu i badaniu gier stworzonej przez Robin Hunicke, Marca LeBlanca i Roberta Zubeka. Za obiekt analizy służy polska gra przygodowa The Vanishing of Ethan Carter studia The Astronauts. W pracy analizuję relację systemu reguł gry (mechanics), wynikających z tego wzorów interakcji gracz-gra (dynamics) oraz warstwy estetycznej (aesthetics) z przyjemnościami, jakie gracz czerpie z gry. Posiłkując się kategoriami L. Konzacka, metodami badań gier M. Consalvo i N. Duttona oraz zmodyfikowaną na potrzeby użytku na gruncie polskim strukturą MDA, przedstawiam możliwości strukturalnej analizy systemu reguł gry. Artykuł ma na celu prezentację i ocenę struktury MDA, a także jej wprowadzenie do polskiej ludologii. pl
dc.abstract.en The formal analysis of games is used by both game journalists writing their critiques and game designers dismantling titles already published. However, game studies have not created many tools for the complete analysis of game systems. This article aims to introduce the MDA (Mechanics, Dynamics, Aesthetics) structure – a formal method for game research and design created by Robin Hunicke, Marc LeBlanc and Robert Zubek. The object of analysis will be a recently published Polish adventure game - The Vanishing of Ethan Carter from the studio The Astronauts. In this paper I will analyze the relations between the mechanics system, human-game interactions (dynamics), aesthetics of the game and the types of pleasure the game is offering. With the help of L. Konzack’s categories, research methods of M. Consalvo and N. Dutton and MDA structure modified for the Polish user, I will present the possibilities of formal analysis of the game rules system. The paper aims to present, evaluate and introduce the MDA into Polish academia. pl
dc.subject.pl rozgrywka pl
dc.subject.pl mechaniki gier pl
dc.subject.pl dynamiki gier pl
dc.subject.pl analiza gier pl
dc.subject.en gameplay pl
dc.subject.en game mechanics pl
dc.subject.en game dynamics pl
dc.subject.en game analysis pl
dc.description.number 1 (7) pl
dc.title.journal Homo Ludens pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-11-08 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa