Jagiellonian University Repository

Contagion and self-learning in Asian economic crises 1997-1998 and 2008-2010 : case study of Malaysia

pcg.skipToMenu

Contagion and self-learning in Asian economic crises 1997-1998 and 2008-2010 : case study of Malaysia

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska