Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Internalizm racji do działania a granice relatywizmu

Internalizm racji do działania a granice relatywizmu

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska