Jagiellonian University Repository

Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm : odpowiedź na polemikę

Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm : ...

Show full item record

dc.contributor.author Żuradzki, Tomasz [SAP14004448] pl
dc.date.accessioned 2015-02-20T10:25:52Z
dc.date.available 2015-02-20T10:25:52Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0014-2263 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3245
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm : odpowiedź na polemikę pl
dc.title.alternative Internal reasons, moral oughts and relativism : a reply to my critic pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 125-139 pl
dc.identifier.weblink http://etyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/02/Etyka_46_T_%C5%BBuradzki.pdf pl
dc.abstract.pl Tekst Naprawdę jaki jest Bernard Williams… utwierdza mnie w przekonaniu, że moje odczytanie tezy internalizmu jest właściwe. Autorka polemiki opiera swą interpretację Williamsa na jednym jego tekście, nie uwzględnia też dyskusji, która toczy się od lat 80. na temat internalizmu, a jej zarzuty dotyczące poprawności mojej argumentacji wynikają z nietrafnego odczytania tego, co napisałem. Podtrzymuję też tezę, wyrażoną wielokrotnie również przez Williamsa, że racje działania nie są zrelatywizowane względem wiedzy podmiotu. Zgadzam się natomiast z uwagą terminologiczną dotyczącą relatywizmu: wiele stanowisk, które obecnie określane są przez filozofów jako relatywizm, należałoby określać innymi nazwami. pl
dc.subject.pl Bernard Williams pl
dc.subject.pl internalizm pl
dc.subject.pl racjonalność pl
dc.subject.pl normatywność pl
dc.subject.pl metaetyka pl
dc.description.volume 46 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2392-1161 pl
dc.title.journal Etyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-07-19 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska