Jagiellonian University Repository

Ikonografia botaniczna w spuściźnie Antoniego Wrzoska (1908-1983)

Ikonografia botaniczna w spuściźnie Antoniego Wrzoska ...

Show full item record

dc.contributor.author Köhler, Piotr [SAP11012216] pl
dc.contributor.author Skrzyński, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2016-11-18T10:10:05Z
dc.date.available 2016-11-18T10:10:05Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.issn 0023-589X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32427
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Ikonografia botaniczna w spuściźnie Antoniego Wrzoska (1908-1983) pl
dc.title.alternative The botanical iconography in the legacy of Antoni Wrzosek (1908-1983) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 197-217 pl
dc.identifier.weblink http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r2005-t50-n3_4/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r2005-t50-n3_4-s197-218/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r2005-t50-n3_4-s197-218.pdf pl
dc.subject.pl Wrzosek Antoni (1908-1983) pl
dc.subject.pl ryciny roślin pl
dc.subject.en Wrzosek Antoni (1908-1983) pl
dc.subject.en engravings of plants pl
dc.description.volume 50 pl
dc.description.number 3-4 pl
dc.identifier.eissn 2657-4020 pl
dc.title.journal Kwartalnik Historii Nauki i Techniki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-11-16 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska