Jagiellonian University Repository

Learning region approach as the explanation for origins of IT clusters' development in Malopolska and Upper Silesia

Learning region approach as the explanation for ...

Show full item record

dc.contributor.author Micek, Grzegorz [SAP11018966] pl
dc.contributor.editor Kern, Jiří pl
dc.contributor.editor Malinovský, Jan pl
dc.contributor.editor Sucháček, Jan pl
dc.date.accessioned 2016-11-17T12:41:36Z
dc.date.available 2016-11-17T12:41:36Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.isbn 978-80-248-1464-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32368
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Learning region approach as the explanation for origins of IT clusters' development in Malopolska and Upper Silesia pl
dc.title.alternative Rozwój klastrów IT w Małopolsce i na Górnym Śląsku w świetle koncepcji regionu uczącego pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Ostrava : Vysoka škola báňská - Technická univerzita pl
dc.description.physical 108-124 pl
dc.identifier.weblink http://www.academia.edu/3050217 pl
dc.title.container Learning regions in theory and practice pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-11-17 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)