Jagiellonian University Repository

Wpływ szkolenia z metodologii IBSE na umiejętności rozumowania naukowego u nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Wpływ szkolenia z metodologii IBSE na umiejętności ...

Show full item record

dc.contributor.author Dudek-Różycki, Karol [SAP14008565] pl
dc.contributor.author Bernard, Paweł [SAP14000082] pl
dc.contributor.author Migdał-Mikuli, Anna [SAP11005097] pl
dc.contributor.editor Bernard, Paweł [SAP14000082] pl
dc.contributor.editor Maciejowska, Iwona [SAP11012992] pl
dc.date.accessioned 2016-11-16T09:22:59Z
dc.date.available 2016-11-16T09:22:59Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-943754-8-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32342
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wpływ szkolenia z metodologii IBSE na umiejętności rozumowania naukowego u nauczycieli przedmiotów przyrodniczych pl
dc.title.alternative The impact of training in IBSE methodology on the scientific reasoning skills of teachers of natural science subjects pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydział Chemii UJ pl
dc.description.physical 171-180 pl
dc.identifier.weblink http://www.zdch.uj.edu.pl/documents/87419401/99449475/Dudek_Bernard_Migdal_Mikuli.pdf pl
dc.description.publication 0,72 pl
dc.title.container Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-11-04 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Dydaktyki Chemii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska