Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Wpływ szkolenia z metodologii IBSE na umiejętności ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Chemii nie afiliował
Bernard Paweł
Dudek-Różycki Karol
Maciejowska Iwona
Migdał-Mikuli Anna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Chemii
Bernard Paweł
Dudek-Różycki Karol
Maciejowska Iwona
Migdał-Mikuli Anna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Chemii
Bernard Paweł
Dudek-Różycki Karol
Maciejowska Iwona
Migdał-Mikuli Anna