Jagiellonian University Repository

Ludo-narratywizm, czyli proceduralizm Bogosta na tle sporu ludologii z narratologią

pcg.skipToMenu

Ludo-narratywizm, czyli proceduralizm Bogosta na tle sporu ludologii z narratologią

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska