Jagiellonian University Repository

Etnobotanika historyczna Żywiecczyzny na podstawie ankiety Józefa Rostafińskiego z 1883 roku

Etnobotanika historyczna Żywiecczyzny na podstawie ...

Show full item record

dc.contributor.author Köhler, Piotr [SAP11012216] pl
dc.contributor.editor Żukowski, Przemysław [SAP12019904] pl
dc.date.accessioned 2016-11-09T13:06:52Z
dc.date.available 2016-11-09T13:06:52Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-2819-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32224
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Etnobotanika historyczna Żywiecczyzny na podstawie ankiety Józefa Rostafińskiego z 1883 roku pl
dc.title.alternative Historical ethnobotany of Żywiec region based on a survey of Józef Rostafiński held in 1883 pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 43-63 pl
dc.subject.pl etnobotanika pl
dc.subject.pl Żywiecczyzna pl
dc.subject.en ethnobotany pl
dc.subject.en Żywiec region pl
dc.title.container Verba volant, scripta manent : księga pamiątkowa dedykowana Mieczysławowi Barcikowi pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska