Jagiellonian University Repository

Karmelitańska metoda modlitwy myślnej

Karmelitańska metoda modlitwy myślnej

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2016-11-09T11:40:19Z
dc.date.available 2016-11-09T11:40:19Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1505-9804 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32220
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Karmelitańska metoda modlitwy myślnej pl
dc.title.alternative Carmelite method of mental prayer pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 20-24 pl
dc.abstract.pl Tekst dotyczy karmelitańskiej modlitwy myślnej. pl
dc.abstract.en The text concerns Carmelite method of mental prayer. pl
dc.subject.pl kulturoznawstwo pl
dc.subject.pl nauki teologiczne pl
dc.subject.pl modlitwa pl
dc.subject.pl metody modlitwy pl
dc.subject.pl modlitwa myślna pl
dc.subject.pl karmelitańska metoda modlitwy pl
dc.subject.pl chrześcijaństwo pl
dc.subject.pl Kościół Katolicki pl
dc.subject.en cultural studies pl
dc.subject.en theological sciences pl
dc.subject.en prayer pl
dc.subject.en methods of prayer pl
dc.subject.en mental prayer pl
dc.subject.en Carmelite method of prayer pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 4 (56) pl
dc.description.publication 0,25 pl
dc.title.journal Żyć Karmelem w Świecie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; oryginalna wersja autorska (preprint); po opublikowaniu; 96; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska