Jagiellonian University Repository

Ukraińcy w Rosji i Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku : tożsamość, kultura, język

pcg.skipToMenu

Ukraińcy w Rosji i Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku : tożsamość, kultura, język

Show full item record

dc.contributor.author Kęsek, Rafał [SAP11019199] pl
dc.contributor.editor Mokry, Włodzimierz [SAP11006307] pl
dc.date.accessioned 2016-11-09T06:44:19Z
dc.date.available 2016-11-09T06:44:19Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-62454-08-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32176
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Ukraińcy w Rosji i Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku : tożsamość, kultura, język pl
dc.title.alternative Ukrainians in Russia and the Russian Federation at the turn of the century : identity, culture, language pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo "Szwajpolt Fiol" pl
dc.pubinfo : Fundacja św. Włodzimierza pl
dc.description.physical 297-303 pl
dc.description.series Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza; t. 14 pl
dc.description.points 8 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców = Мова, культура, ментальність та національна тотожність українців = Mova, kul'tura, mental'nìst' ta nacìonal'na totožnìst' ukraïncìv pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Katedra Ukrainoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)