Jagiellonian University Repository

Media w wychowaniu : (ujęcie aksjologiczne)

Media w wychowaniu : (ujęcie aksjologiczne)

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2016-11-08T17:12:47Z
dc.date.available 2016-11-08T17:12:47Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1230-3720 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32173
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Media w wychowaniu : (ujęcie aksjologiczne) pl
dc.title.alternative Media in education pl
dc.title.alternative Media in formation pl
dc.title.alternative Media in upbringing pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-6 pl
dc.identifier.weblink http://mbc.malopolska.pl/publication/16806 pl
dc.abstract.pl Tekst jest poświęcony filozofii wychowania do mediów. Artykuł opiera się m.in. na koncepcji poznania Kazimierza Jerzego Adolfa Twardowskiego. pl
dc.abstract.en The text is dedicated philosophy of education to mass media. The paper is based e.g. on Kazimierz Jerzy Adolf Twardowski's koncepct of cognition. pl
dc.subject.pl filozofia pl
dc.subject.pl kulturoznawstwo pl
dc.subject.pl nauki o mediach pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl psychologia pl
dc.subject.pl media pl
dc.subject.pl mass media pl
dc.subject.pl wychowanie pl
dc.subject.pl media w wychowaniu pl
dc.subject.pl medialna edukacja pl
dc.subject.pl wychowanie do mediów pl
dc.subject.pl wychowanie przez media pl
dc.subject.pl wychowanie z użyciem mediów pl
dc.subject.pl filozofia a media pl
dc.subject.pl pedagogia mediów pl
dc.subject.pl filozofia wychowania pl
dc.subject.pl filozofia pl
dc.subject.pl poznanie pl
dc.subject.pl wartości pl
dc.subject.pl epistemologia pl
dc.subject.pl etyka pl
dc.subject.pl formacja pl
dc.subject.pl edukacja pl
dc.subject.pl wychowanie medialne pl
dc.subject.pl formacja medialna pl
dc.subject.en philosophy pl
dc.subject.en cultural studies pl
dc.subject.en media studies pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.subject.en psychology pl
dc.subject.en media pl
dc.subject.en mass media pl
dc.subject.en upbringing pl
dc.subject.en media in upbringing pl
dc.subject.en media education pl
dc.subject.en education for the media pl
dc.subject.en education through the media pl
dc.subject.en education with the media pl
dc.subject.en philosophy and the media pl
dc.subject.en media pedagogy pl
dc.subject.en philosophy of education pl
dc.subject.en philosophy pl
dc.subject.en cognition pl
dc.subject.en values pl
dc.subject.en epistemology pl
dc.subject.en ethics pl
dc.subject.en formation pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en media upbringing pl
dc.subject.en media formation pl
dc.description.number 12 (192) pl
dc.description.publication 0,3 pl
dc.title.journal Wychowawca pl
dc.title.volume Uwaga! Media pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-11-08 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska