Jagiellonian University Repository

Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym : prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów Mińsk 2013

pcg.skipToMenu

Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym : prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów Mińsk 2013

Show full item record

dc.contributor.editor Kurek, Halina [SAP11008600] pl
dc.date.accessioned 2016-11-07T11:48:01Z
dc.date.available 2016-11-07T11:48:01Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-237-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32077
dc.language pol pl
dc.title Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym : prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów Mińsk 2013 pl
dc.title.alternative Slavic languages from a sociolinguistic perspective : works prepared for the XV International Congress of Slavic Minsk 2013 pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 295, [1] pl
dc.identifier.weblink http://www.polonistyka.uj.edu.pl/konferencje1/-/journal_content/56_INSTANCE_25Bq/41623/3037441 pl
dc.abstract.pl W dobie przemian społeczno-ekonomicznych, a także w dobie globalizacji języka i kultury, socjolingwistyka, ustalająca relacje między rozwarstwieniem społecznym a odmianami językowymi, stała się jedną z najważniejszych gałęzi językoznawstwa. Jest to zarazem nauka i metoda badawcza opisująca, z punktu widzenia socjologii, procesy zachodzące w miastach oraz na wsi. Socjolingwistyka jest więc tą dziedziną wiedzy, która pozwala porównywać ewolucję różnych języków oraz uchwycić podobieństwa i różnice w ich rozwoju wywołane podobnymi czynnikami społecznymi. pl
dc.subject.pl języki słowiańskie pl
dc.subject.pl socjolingwistyka pl
dc.subject.en Slavic languages pl
dc.subject.en sociolinguistic pl
dc.description.series Biblioteka "LingVariów"; t. 15 pl
dc.description.series Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.publication 20 pl
dc.description.conftype local pl
dc.date.accession 2016-11-07 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Współczesnego Języka Polskiego pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.contributor.serieseditor Skarżyński, Mirosław [SAP11012675] pl
dc.conference Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym; 2011-06-10; 2011-06-10; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)