Jagiellonian University Repository

O digitalizacji danych w Uniwersytecie Jagiellońskim : głos w dyskusji

O digitalizacji danych w Uniwersytecie Jagiellońskim ...

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Filip, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2016-11-07T11:11:10Z
dc.date.available 2016-11-07T11:11:10Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7676-099-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32065
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title O digitalizacji danych w Uniwersytecie Jagiellońskim : głos w dyskusji pl
dc.title.alternative About digitization of the data at the Jagiellonian University : the voice in the discussion pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Polska Akademia Umiejętności pl
dc.description.physical 51-52 pl
dc.description.additional Na publikacji nazwisko autora: Mariusz Marek Tytko. pl
dc.abstract.en The author describes digitization of the paper documents at the Jagiellonian University Archives and in the Jagiellonian University Library (Jagiellonian Library). pl
dc.subject.pl bibliologia i informatologia pl
dc.subject.pl Uniwersytet Jagielloński pl
dc.subject.pl Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subject.pl archiwum pl
dc.subject.pl digitalizacja danych pl
dc.subject.pl cyfryzacja pl
dc.subject.pl skanowanie pl
dc.subject.pl komputeryzacja pl
dc.subject.en library and information science pl
dc.subject.en Jagiellonian University pl
dc.subject.en Jagiellonian Library pl
dc.subject.en archives pl
dc.subject.en digitization of the data pl
dc.subject.en numeralization (cypherization) pl
dc.subject.en scanning pl
dc.subject.en computerization pl
dc.description.publication 0,07 pl
dc.title.container Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji : materiały z konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisję Historii Nauki PAU 3 grudnia 2010 roku, Kraków pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; oryginalna wersja autorska (preprint); po opublikowaniu; 60; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska