Jagiellonian University Repository

Dobro kreowane w poezji religijnej Edwarda Przebieracza

pcg.skipToMenu

Dobro kreowane w poezji religijnej Edwarda Przebieracza

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Przebieracz, Edward pl
dc.date.accessioned 2016-11-07T10:27:45Z
dc.date.available 2016-11-07T10:27:45Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-930217-4-1 pl
dc.identifier.isbn 978-83-62835-01-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32057
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Dobro kreowane w poezji religijnej Edwarda Przebieracza pl
dc.title.alternative Good created in Edward Przebieracz's religious poetry pl
dc.title.alternative Goodness created in the religious poetry of Edward Przebieracz pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Tarnowskie Góry : Wydawnictwo św. Macieja Apostoła pl
dc.description.physical 56-78 pl
dc.abstract.pl Autor analizuje twórczość poetycką Edwarda Przebieracza (urodzonego w 1962 r.), polskiego poety religijnego (katolickiego) mieszkającego na Górnym Śląsku. Obszerna analiza obejmuje motywy religijne obecne w jego utworach poetyckich, publikowanych w tomie "Perły i wiersze" (2011). Motywy poetyckie są przedstawione w kontekście filozoficznym, teologicznym, literaturoznawczym i z zakresu historii sztuki (analizy religijnych obrazów malarskich obecne w jego poezji). pl
dc.abstract.en The author presents poetry creative works by Edward Przebieracz (born in 1962), the Polish religious (Roman Catholic) poet, living in Upper Silesia. The huge analysis involves religious motifs (motives) present in his poetry works, that were published in the book "Pearls and Poems" (2011). Poetic motifs are present in philosophical, theological, literary and art history context. Especially there are analyses of religious pictures present in his poetry. pl
dc.subject.pl filozofia pl
dc.subject.pl historia sztuki pl
dc.subject.pl kulturoznawstwo pl
dc.subject.pl literaturoznawstwo pl
dc.subject.pl nauki teologiczne pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl Edward Przebieracz (1962-) pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl literatura piękna pl
dc.subject.en philosophy pl
dc.subject.en history of art pl
dc.subject.en culture studies pl
dc.subject.en literature studies pl
dc.subject.en theological studies pl
dc.subject.en pedagogics pl
dc.subject.en Edward Przebieracz (1962- ) pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en literature pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.title.container Perły i wiersze pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Afterword pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 60; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska