Jagiellonian University Repository

Polskie naukowe bibliograficzne systemy informacyjno-wyszukiwawcze w kontekście ich dostępności dla użytkownika zagrożonego wykluczeniem cyfrowym

pcg.skipToMenu

Polskie naukowe bibliograficzne systemy informacyjno-wyszukiwawcze w kontekście ich dostępności dla użytkownika zagrożonego wykluczeniem cyfrowym

Show full item record

dc.contributor.author Jaskowska, Małgorzata [SAP11016440] pl
dc.contributor.editor Cisek, Sabina [SAP11013900] pl
dc.date.accessioned 2016-11-04T12:04:09Z
dc.date.available 2016-11-04T12:04:09Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-943816-4-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32006
dc.language pol pl
dc.title Polskie naukowe bibliograficzne systemy informacyjno-wyszukiwawcze w kontekście ich dostępności dla użytkownika zagrożonego wykluczeniem cyfrowym pl
dc.title.alternative Polish bibliographic retrieval systems in the context of their availability for users at risk of digital exclusion pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.description.physical 225-242 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 240-242 pl
dc.abstract.pl Omówiono pożądaną funkcjonalność polskich naukowych systemów informacyjno-wyszukiwawczych w kontekście ich dostępności dla użytkowników zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym osób niepełnosprawnych. Podstawą przyjętych założeń teoretycznych i metodologicznych były dokumenty prawne i programowe na szczeblu krajowym i europejskim, oraz idące w ślad za nimi działania i wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych. W szczególności wykorzystano narzędzia wspomagające audytowanie dostępności serwisu internetowego dla niepełnosprawnego użytkownika sieci (Utilitia, WAVE, A3Web). pl
dc.abstract.en Article discusses the desired functionality of the Polish bibliographic retrieval systems in terms of their accessibility to users at risk of digital exclusion, including persons with disabilities. The basis of the theoretical and methodological assumptions were legal and programme documents at national and European level, as well as following them activities and guidelines for web content accessibility. In particular, the web page accessibility tools have been used, such as Utilitia, WAVE, A3Web. pl
dc.subject.pl bibliograficzne systemy informacyjno-wyszukiwawcze pl
dc.subject.pl dostępność stron internetowych pl
dc.subject.pl niepełnosprawni pl
dc.subject.pl WCAG pl
dc.subject.pl wykluczenie cyfrowe pl
dc.subject.en bibliographic retrieval systems pl
dc.subject.en digital exclusion pl
dc.subject.en disabled pl
dc.subject.en WCAG pl
dc.subject.en web page accessibility pl
dc.description.publication 1,24 pl
dc.title.container Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)