Jagiellonian University Repository

Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii

Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w ...

Show full item record

dc.contributor.editor Cisek, Sabina [SAP11013900] pl
dc.date.accessioned 2016-11-04T08:35:56Z
dc.date.available 2016-11-04T08:35:56Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-943816-4-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31976
dc.language pol pl
dc.title Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii pl
dc.title.alternative Inspirations and innovations : information management in the perspective of library and information science pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.description.physical 270 pl
dc.description.publication 16,35 pl
dc.contributor.institution Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ pl
dc.contributor.institution Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)