Jagiellonian University Repository

Narrator biografii naukowej : między referencyjnością a fikcją

Narrator biografii naukowej : między referencyjnością ...

Show full item record

dc.contributor.author Całek, Anita [SAP11020075] pl
dc.contributor.editor Skrzyniarz, Ryszard pl
dc.contributor.editor Dziaczkowska, Lucyna pl
dc.contributor.editor Opozda, Danuta pl
dc.date.accessioned 2016-11-03T11:07:55Z
dc.date.available 2016-11-03T11:07:55Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-62495-79-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31957
dc.language pol pl
dc.title Narrator biografii naukowej : między referencyjnością a fikcją pl
dc.title.alternative A narrator of scientific biography : between referentiality and fiction pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lublin : Wydawnictwo Episteme pl
dc.description.physical 39-58 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. pl
dc.abstract.pl Artykuł poświęcony został kwestii narracji oraz figurze narratora biograficznego w kontekście interakcyjnego modelu biografii naukowej. Kwestia narracji wymaga zastanowienia się nad kategorią referencyjności vs. fikcyjności biografii, gdyż to właśnie poziom narracyjny tekstu staje się wehikułem idei wypracowanych na etapie badań biograficznych. Dobór odpowiedniego narratora, który oznacza wejście autora w określoną kulturowo rolę na przestrzeni tekstu biograficznego, ujawnia jak głęboko biograf jest zaangażowany w tekst, który pisze. Wybór ten wiele mówi o strategii rekonstruowania życia, obranej przez danego autora biografii, staje się też sposobem na sprawdzenie stopnia referencyjności stworzonej rekonstrukcji biograficznej. pl
dc.abstract.en The paper is devoted to narration and a biographical narrator in the interactive model of scientific biography. The issue of narration evokes questions of the referentiality of biographical re-constructions, the relationship between a narrator and the main character of a biography and the way in which biographical data are analyzed or organized within a proposed representation. All these questions need to be answered at the level of constructing biographical research. Therefore, narration as the most external dimension (among other dimensions of a biographical work) is also the area in which all previously accepted assumptions operate. This level, however, reveals much more: a biographical narrator as the textual representation of an author plays a specific role in this type of narrative text by becoming one of the biographical characters and by being subject to the rules of the genre at the same time. Therefore, the category of narration becomes a good “tester” for the referentiality of a scientific biography and the consistency between its theoretical and methodological assumptions and the resulting finished biographical text. pl
dc.subject.pl narrator biograficzny pl
dc.subject.pl biografia naukowa pl
dc.subject.pl referencyjność pl
dc.subject.pl badania biograficzne pl
dc.subject.pl reprezentacja pl
dc.subject.pl P. Ricoeur pl
dc.subject.pl F. Ankersmit pl
dc.subject.pl R. Nycz pl
dc.subject.en narrator pl
dc.subject.en scientific biography pl
dc.subject.en referentiality pl
dc.subject.en biographical research pl
dc.subject.en representation pl
dc.subject.en P. Ricoeur pl
dc.subject.en F. Ankersmit pl
dc.subject.en R. Nycz pl
dc.description.series Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej; 9 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.title.container Przedmiot, źródła i metody badań w biografii pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)