Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Titanium dioxide nanoparticles (100-1000 mg/l) can ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Not affiliated
Szymańska Renata
Kołodziej, Karolina
Ślesak, Ireneusz
Zimak-Piekarczyk, Paulina
Orzechowska, Aleksandra
Gabruk Michał
Żądło Andrzej
Habina, Iwona
Knap, Wiesław
Burda, Květoslava
Kruk Jerzy

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Szymańska Renata
Kołodziej, Karolina
Ślesak, Ireneusz
Zimak-Piekarczyk, Paulina
Orzechowska, Aleksandra
Gabruk Michał
Żądło Andrzej
Habina, Iwona
Knap, Wiesław
Burda, Květoslava
Kruk Jerzy

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Szymańska Renata
Kołodziej, Karolina
Ślesak, Ireneusz
Zimak-Piekarczyk, Paulina
Orzechowska, Aleksandra
Gabruk Michał
Żądło Andrzej
Habina, Iwona
Knap, Wiesław
Burda, Květoslava
Kruk Jerzy