Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opinia prof. UJ dr. hab. Piotra Kardasa - Uniwersytet Jagielloński : [Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym : analiza aktualnego stanu prawnego w kontekście praktyki stosowania prawa oraz propozycje nowych rozwiązań ustawowych]

Opinia prof. UJ dr. hab. Piotra Kardasa - Uniwersytet ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kardas, Piotr [SAP11015400] pl
dc.date.accessioned 2016-10-31T11:52:02Z
dc.date.available 2016-10-31T11:52:02Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 2082-6125 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31901
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Opinia prof. UJ dr. hab. Piotra Kardasa - Uniwersytet Jagielloński : [Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym : analiza aktualnego stanu prawnego w kontekście praktyki stosowania prawa oraz propozycje nowych rozwiązań ustawowych] pl
dc.title.alternative Preventive measures in Polish criminal trial : an analysis of the current legal status in the context of the practical application of law and proposals for new statutory solutions pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 205-289 pl
dc.identifier.weblink https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego-2009-2013/konferencje/rok-2010/download,73,0.html pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 2 pl
dc.description.publication 5 pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.journal Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego pl
dc.contributor.institution Ministerstwo Sprawiedliwości pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-10-25 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Stosowanie środków zapobiegawczych; 2010-07-06; 2010-07-06; Warszawa; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original OTHER; inne; oryginalna wersja autorska (preprint); w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach