Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Психология восприятия России поляками

Психология восприятия России поляками

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kowalska-Stus, Hanna [SAP11008603] pl
dc.contributor.editor Mazur, Jan pl
dc.contributor.editor Małyska, Agata pl
dc.contributor.editor Sobstyl, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2014-07-25T08:47:12Z
dc.date.available 2014-07-25T08:47:12Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7784-290-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318
dc.language rus pl
dc.title Психология восприятия России поляками pl
dc.title.alternative Psychology of perception of Russia by Poles pl
dc.title.alternative Psihologiâ vospriâtiâ Rossii polâkami pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Moskwa : Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta pl
dc.description.physical 275-288 pl
dc.description.series Biblioteka Fakul'teta Politologi MGU; 2 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Росся-Польша : проблемы взаимного восприйатийа = Rossâ-Pol'ša : problemy vzaimnogo vosprijatija pl
dc.language.container rus pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach