Jagiellonian University Repository

Stosunki polsko-jugosłowiańskie w świetle układów sojuszniczych i wzajemnych spotkań dyplomatycznych w latach 1946-1975

pcg.skipToMenu

Stosunki polsko-jugosłowiańskie w świetle układów sojuszniczych i wzajemnych spotkań dyplomatycznych w latach 1946-1975

Show full item record

dc.contributor.author Bujwid-Kurek, Ewa [SAP11010130] pl
dc.contributor.editor Pavlović, Momčilo pl
dc.contributor.editor Zaćmiński, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2015-02-18T13:25:01Z
dc.date.available 2015-02-18T13:25:01Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7096-981-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3179
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Stosunki polsko-jugosłowiańskie w świetle układów sojuszniczych i wzajemnych spotkań dyplomatycznych w latach 1946-1975 pl
dc.title.alternative Polish-Yogoslav relations in the ligth of alliance systems and mutual diplomatic meetings - 1946-1975 pl
dc.title.alternative Polijsko-jugoslovenski odnosi prema savezničkim ugovorima i uznajamnim diplomatičkim sastancima 1946-1975 pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pl
dc.description.physical 113-125 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej : relacje wielostronne i wielopoziomowe = Poljska i Jugoslavija u međunarodnim odnosima posle II svetskog rata : višestrani i višeslojni odnosi pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)