Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Franciszek (Franz) Herbich (1791-1865)

Franciszek (Franz) Herbich (1791-1865)

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Köhler, Piotr [SAP11012216] pl
dc.date.accessioned 2016-10-27T09:49:36Z
dc.date.available 2016-10-27T09:49:36Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 0043-5090 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31778
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Franciszek (Franz) Herbich (1791-1865) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 82 pl
dc.description.additional Art. znajduje się w dziale: Portrety Botaników Polskich = Portraits of Polish Botanists pl
dc.identifier.weblink http://bomax.botany.pl/cgi-bin/pubs/data/article_pdf?id=2516 pl
dc.subject.pl Herbich Franciszek (1791-1865) pl
dc.subject.pl portrety pl
dc.subject.pl polscy botanicy pl
dc.subject.pl historia botaniki pl
dc.subject.en Herbich Franz (1791-1865) pl
dc.subject.en portraits pl
dc.subject.en Polish botanists pl
dc.subject.en history of botany pl
dc.description.volume 53 pl
dc.description.number 3-4 pl
dc.identifier.eissn 2543-6503 pl
dc.title.journal Wiadomości Botaniczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-10-26 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach