Jagiellonian University Repository

PSALM się rozwija

PSALM się rozwija

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2016-10-27T09:10:44Z
dc.date.available 2016-10-27T09:10:44Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1897-6867 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31762
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title PSALM się rozwija pl
dc.title.alternative The PSALM developes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 14-15 pl
dc.identifier.weblink http://www.dzielnica11.krakow.pl/kurier/kurier_2012_05.pdf#page=14 pl
dc.abstract.pl Autor w artykule opisuje działalność Podziemnego Salonu Artystyczno-Literacko-Muzycznego w Krakowie-Piaskach Nowych przy Parafii Matki Bożej Różańcowej w 2012 r. Jego gośćmi byli znani polscy artyści i poeci chrześcijańscy. Tekst jest rodzajem sprawozdania z wydarzeń kulturalnych (poezja, muzyka, rzeźba, teatr) w tej parafii. Autor opisuje także teatralne spektakle zagrane przez Diakonię teatralną oazy Cedron w Krakowie-Piaskach Nowych. pl
dc.abstract.en The author in his paper describes activity of the Underground Salon of Art and Literary and Music (the PSALM) (Cracow-Piaski Nowe [New Sands]). Its guests were known Polish Christian artists and poets.The text is a kind of a report about cultural events (poetry, music, sculpture, thetre) in this parish. The author describes also theatrical performances played by the theatrical Diaconia of the oasis Kidron [Cedron] in cracow-Piaski Nowe (New Sands). pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl sztuki piękne pl
dc.subject.pl Podziemny Salon Artystyczno-Literacko-Muzyczny (PSALM) (Kraków-Piaski Nowe) pl
dc.subject.pl Tytko Marek Mariusz (1967- ) pl
dc.subject.pl teatr pl
dc.subject.pl sztuka pl
dc.subject.pl literatura piękna pl
dc.subject.pl wychowanie przez sztukę pl
dc.subject.pl pedagogika kultury pl
dc.subject.pl chrześcijaństwo pl
dc.subject.pl kultura chrześcijańska pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.pl Parafia Matki Bożej Różańcowej (Kraków-Piaski Nowe) pl
dc.subject.pl upowszechnianie kultury pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.subject.en fine arts pl
dc.subject.en Underground Salon of Literary, Arts and Music (the PSALM) (Cracow-Piaski Nowe [New Sands]) pl
dc.subject.en Tytko Marek Mariusz (1967- ) pl
dc.subject.en theatre pl
dc.subject.en art pl
dc.subject.en literature pl
dc.subject.en education through art pl
dc.subject.en pedagogy of culture pl
dc.subject.en Christianity pl
dc.subject.en Chriastian culture pl
dc.subject.en Cracow (Krakow) pl
dc.subject.en Our Lady of the Rosary Parish (Cracow-Piaski Nowe [New Sands]) pl
dc.subject.en dissemination of culture pl
dc.description.volume 6 pl
dc.description.number 5 (45) pl
dc.description.publication 0,3 pl
dc.title.journal Kurier pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-10-27 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska