Jagiellonian University Repository

O problemach kultury plastycznej w edukacji : cz. 2

pcg.skipToMenu

O problemach kultury plastycznej w edukacji : cz. 2

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2016-10-27T08:01:23Z
dc.date.available 2016-10-27T08:01:23Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2544-9427 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31754
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title O problemach kultury plastycznej w edukacji : cz. 2 pl
dc.title.alternative On the problems of fine arts' culture (artistic culture) in education (part II) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 123-144 pl
dc.abstract.pl Autor w artykule ukazuje kwestie kultury artystycznej (kultury odnoszącej się do sztuk pięknych) w wychowaniu, w perspektywie aksjologicznej. Ta krótka synteza prblematyki kultury artystycznej została stworzona w analogii do kwestii kultury literackiej (instytucje, twórcy, dzieła sztuk pięknych, odbiorcy [publiczność], obieg artystyczny, wychowanie przez sztukę). Autor włączył kwestie kultury artystycznej w badania nad pedagogiką kultury, szczególnie w problematykę wartości i dóbr. pl
dc.abstract.en An author in this article shows a question of artistic culture (culture relating to fine arts) in education, in axiological perspective. This short synthesis of a problem of artistic culture was created in analogy to a question of culture (institutions, creators, works of fine arts, the public, artistic circulation, education through art). The author incorporated questions of artistic culture in researches of pedagogy of culture, especially in a problem of values and goods. pl
dc.subject.pl bibliologia i informatologia pl
dc.subject.pl etnologia pl
dc.subject.pl filozofia pl
dc.subject.pl historia sztuki pl
dc.subject.pl kulturoznawstwo pl
dc.subject.pl nauki o sztuce pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl sztuki filmowe pl
dc.subject.pl sztuki piękne pl
dc.subject.pl sztuki projektowe pl
dc.subject.pl sztuki teatralne pl
dc.subject.pl wychowanie pl
dc.subject.pl kultura pl
dc.subject.pl kultura plastyczna pl
dc.subject.pl sztuki wizualne pl
dc.subject.pl sztuki plastyczne pl
dc.subject.pl multimedia pl
dc.subject.pl media elektroniczne pl
dc.subject.pl sztuki piękne w wychowaniu pl
dc.subject.pl wychowanie przez sztukę pl
dc.subject.pl architektura pl
dc.subject.pl rzeźba pl
dc.subject.pl malarstwo pl
dc.subject.pl grafika pl
dc.subject.pl rzemiosło artystyczne pl
dc.subject.pl pedagogika kultury, pl
dc.subject.pl aksjologia pl
dc.subject.en library and information science pl
dc.subject.en ethnology pl
dc.subject.en philosophy pl
dc.subject.en history of art pl
dc.subject.en cultural studies pl
dc.subject.en art sciences pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.subject.en film arts pl
dc.subject.en fine arts pl
dc.subject.en design pl
dc.subject.en theater studies pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en culture pl
dc.subject.en visual culture pl
dc.subject.en visual arts pl
dc.subject.en plastic arts pl
dc.subject.en multimedia pl
dc.subject.en electronic media pl
dc.subject.en fine arts in education pl
dc.subject.en education through art pl
dc.subject.en architecture pl
dc.subject.en sculpture pl
dc.subject.en painting pl
dc.subject.en graphic art pl
dc.subject.en artistic craft pl
dc.subject.en pedagogy of culture pl
dc.subject.en axiology pl
dc.description.number 4 (2) pl
dc.description.publication 2,2 pl
dc.identifier.eissn 2083-2923 pl
dc.title.journal Kultura i Wychowanie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36; pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska