Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Imaging of hypoxia in small animals with ^{18}\textrm{F} fluoromisonidasole

Imaging of hypoxia in small animals with ^{18}\textrm{F} ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0