Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym

Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Bandarzewski, Kazimierz [SAP11016015] pl
dc.contributor.author Chmielnicki, Paweł pl
dc.contributor.author Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.contributor.author Dobosz, Piotr [SAP11011953] pl
dc.contributor.author Kisiel, Wiesław pl
dc.contributor.author Kotulski, Mariusz [SAP11015402] pl
dc.contributor.author Kryczko, Paweł [SAP11011746] pl
dc.contributor.author Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.contributor.author Płażek, Stefan [SAP11010859] pl
dc.contributor.author Skrzydło-Niżnik, Iwona [SAP11011670] pl
dc.contributor.editor Chmielnicki, Paweł pl
dc.date.accessioned 2016-10-26T10:05:08Z
dc.date.available 2016-10-26T10:05:08Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.isbn 83-7334-440-3 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7334-440-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31732
dc.language pol pl
dc.title Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym pl
dc.title.alternative Commentary on Act on District Self-government pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis pl
dc.description.physical 535, [1] pl
dc.description.additional Stan prawny na 10 kwietnia 2005 roku. Bibliogr. s. 515-524. Wykaz aktów normatywnych s. 525-[531]. Wykaz orzeczeń s. 532-[536] Poszczególne części opracowali: K. Bandarzewski: art. 4 1. 11-14, 5,6, 12 t. 9-11, 38, rozdz. 5 i 7; P. Chmielnicki: Słowo wstępne, art. 37 t. 2, rozdz. 8 i 10; D. Dąbek art. 2 t. 4-11, 12 t. 1, 19, 32 t. 6, 35 t. 1-3, 36 t. 1-2, 39, rozdz. 4; P. Dobosz Uwagi wstępne do rozdz. 2, art. 4 t. 1-2, Uwagi wstępne do rozdz. 3, art. 8 t. 5, 9, 12 t. 2-3, 13-18, rozdz. 9; W. Kisiel - Wprowadzenie; M. Kotulski art. 12 t. 4-7, 26; 31c, 32 t. 1-5, 37 t. 1; P. Kryczko art. 7a, rozdz. 6; M. Mączyński art 3-3d, 4 t. 3-7, 9-10, 4a, 7, 8 t. 1-4, 10, 12 t. 11-12, 33a-33b, 34, 35 t. 4, 38a-38c; S. Płażek art 4 t. 8; 8a, 12 t. 8, 20-25h, 33, 35 t. 5-6, 36 t. 3; I. Skrzydło-Niżnik uwagi wstępne do rozdz. 1, art. 1, 2 t. 1-3 pl
dc.description.points 20 pl
dc.description.publication 35 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Finansowego pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Administracyjnego pl
dc.subtype Commentary pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach