Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowymAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Bandarzewski Kazimierz
Chmielnicki, Paweł
Chmielnicki, Paweł
Dąbek Dorota
Dobosz Piotr
Kisiel, Wiesław
Kotulski Mariusz
Kryczko Paweł
Mączyński Marek
Płażek Stefan
Skrzydło-Niżnik Iwona

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Bandarzewski Kazimierz
Chmielnicki, Paweł
Chmielnicki, Paweł
Dąbek Dorota
Dobosz Piotr
Kisiel, Wiesław
Kotulski Mariusz
Kryczko Paweł
Mączyński Marek
Płażek Stefan
Skrzydło-Niżnik Iwona

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Bandarzewski Kazimierz
Chmielnicki, Paweł
Chmielnicki, Paweł
Dąbek Dorota
Dobosz Piotr
Kisiel, Wiesław
Kotulski Mariusz
Kryczko Paweł
Mączyński Marek
Płażek Stefan
Skrzydło-Niżnik Iwona