Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Studies on beneficial microbes : what do medical school students really know about probiotics and if you eat beneficial bacteria will they end up in your genital tract?

Studies on beneficial microbes : what do medical ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska