Jagiellonian University Repository

Wiedza o emocjach w okresie dzieciństwa : badania nad strukturą i zmianami rozwojowymi

Wiedza o emocjach w okresie dzieciństwa : badania ...

Show full item record

dc.contributor.author Stępień-Nycz, Małgorzata [USOS17170] pl
dc.date.accessioned 2016-10-24T06:44:29Z
dc.date.available 2016-10-24T06:44:29Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1895-6297 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31641
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Wiedza o emocjach w okresie dzieciństwa : badania nad strukturą i zmianami rozwojowymi pl
dc.title.alternative Emotional knowledge : research on the structure and developmental changes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 49-59 pl
dc.identifier.weblink http://ejournals.eu/sj/index.php/PR/article/view/3998/3931 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przedstawienie fragmentu wyników badań nad związkami wiedzy o emocjach ze sprawnościami językowymi i temperamentem. Przedstawione zostaną wyniki dotyczące struktury i rozwoju wiedzy o emocjach w okresie średniego i późnego dzieciństwa. Przebadano 90 dzieci w wieku 4, 6 i 8 lat. Wyróżniono trzy aspekty wiedzy o emocjach: umiejętności niewerbalne, umiejętności werbalne i wiedzę deklaratywną. Okazało się, że umiejętności werbalne i niewerbalne nie były powiązane bezpośrednio, lecz za pośrednictwem sprawności językowych. Miały one natomiast bezpośredni związek z wiedzą deklaratywną. Zaobserwowano także bardzo szybki rozwój wiedzy proceduralnej w okresie średniego dzieciństwa. Z kolei wiedza deklaratywna wzrastała równomiernie od 4 do 8 roku życia. pl
dc.subject.pl wiedza o emocjach pl
dc.subject.pl rozwój pl
dc.subject.pl emocje pl
dc.subject.en emotional pl
dc.subject.en development pl
dc.subject.en emotions pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2084-3879 pl
dc.title.journal Psychologia Rozwojowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-22 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)