Jagiellonian University Repository

Application of the Rorschach test in psychological diagnosis of personality disorders

pcg.skipToMenu

Application of the Rorschach test in psychological diagnosis of personality disorders

Show full item record

dc.contributor.author Izydorczyk, Bernadetta [SAP14022155] pl
dc.contributor.author Gąska, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2016-10-17T10:15:55Z
dc.date.available 2016-10-17T10:15:55Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2353-4184 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31473
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Application of the Rorschach test in psychological diagnosis of personality disorders pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 340-359 pl
dc.description.additional W wersji elektronicznej artykuł na s. 1-20 pl
dc.identifier.weblink http://www.termedia.pl/Application-of-the-Rorschach-test-in-psychological-diagnosis-of-personality-disorders,74,27552,0,1.html pl
dc.abstract.en The paper presents the authors' own research, which points to the possibility of applying the Rorschach test in the clinical diagnosis of personality disorders. pl
dc.subject.en test pl
dc.subject.en psychological diagnosis personality disorders pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.identifier.doi 10.5114/hpr.2016.59886 pl
dc.identifier.eissn 2353-5571 pl
dc.title.journal Health Psychology Report pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-10-13 pl
dc.participation Izydorczyk, Bernadetta: 70%; Gąska, Agnieszka: 30%; pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa