Jagiellonian University Repository

Pojęcie świadomości uwarunkowanej w filozofii tybetańskiej

Pojęcie świadomości uwarunkowanej w filozofii tybetańskiej

Show full item record

dc.contributor.author Przybysławski, Artur [SAP14006442] pl
dc.date.accessioned 2016-10-17T08:43:22Z
dc.date.available 2016-10-17T08:43:22Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1230-1493 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31464
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Pojęcie świadomości uwarunkowanej w filozofii tybetańskiej pl
dc.title.alternative The concept of conditioned consciousness in Tibetan philosophy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 577-584 pl
dc.description.additional Artykuł jest pokłosiem IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który odbył się dn. 17-21 września 2012 r. w Wiśle pl
dc.description.volume 21 pl
dc.description.number 3 (83) pl
dc.identifier.doi 10.2478/v10271-012-0100-8 pl
dc.identifier.eissn 2300-2573 pl
dc.title.journal Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria pl
dc.title.volume IX Polski Zjazd Filozoficzny Wisła 17-21 września 2012. Część druga pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 48; pl
.pointsMNiSW [2012 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska