Jagiellonian University Repository

Intuicja w procesie rozwiązywania problemów

Intuicja w procesie rozwiązywania problemów

Show full item record

dc.contributor.author Siedlecka, Marta [USOS17053] pl
dc.contributor.author Nęcka, Edward [SAP11009163] pl
dc.date.accessioned 2016-10-10T11:08:42Z
dc.date.available 2016-10-10T11:08:42Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 0081-685X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31325
dc.language pol pl
dc.title Intuicja w procesie rozwiązywania problemów pl
dc.title.alternative Intuition in the process of problem solving pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 65-76 pl
dc.abstract.pl Eksperyment dotyczył związku między monitorowaniem procesu rozwiązywania problemu a poprawnością rozwiązania. Zbadano dziewięćdziesięciu jeden studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy pracowali nad słabo określonymi problemami wymagającymi wglądu lub problemami dobrze określonymi. Analizowano subiektywne oszacowania dotyczące poczucia zbliżania się do rozwiązania ("poczucia ciepła"), oraz porównywano efektywność rozwiązywania obu typów zadań w warunkach oszacowania wymuszonego, swobodnego oraz w warunku kontrolnym (bez szacowania poczucia ciepła). Uzyskane rezultaty pokazują, że wzrastające poczucie ciepła towarzyszy poprawnemu rozwiązywaniu obu typów zadań, a uczestnicy badania potrafią dość trafnie ocenić bliskość rozwiązania. Zaobserwowano także, że swobodne szacowanie poczucia ciepła wiąże się z najlepszym rozwiązywaniem zadań, a wymuszane monitorowanie nie pogarsza wykonania w stosunku do grupy kontrolnej. pl
dc.subject.pl intuicja pl
dc.subject.pl rozwiązywanie problemów pl
dc.subject.pl poczucie ciepła pl
dc.subject.pl wgląd pl
dc.description.volume 47 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2300-8520 pl
dc.title.journal Studia Psychologiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)