Jagiellonian University Repository

Negacja przeszłości w przemówieniach Władysława Gomułki jako element budowania nowej tożsamości : czyli o utrwalaniu mitu ciemnego średniowiecza, anarchistycznej Rzeczypospolitej szlacheckiej oraz biedy w II Rzeczypospolitej

pcg.skipToMenu

Negacja przeszłości w przemówieniach Władysława Gomułki jako element budowania nowej tożsamości : czyli o utrwalaniu mitu ciemnego średniowiecza, anarchistycznej Rzeczypospolitej szlacheckiej oraz biedy w II Rzeczypospolitej

Show full item record

dc.contributor.author Jasiak, Dominika [USOS13674] pl
dc.date.accessioned 2016-10-07T09:35:14Z
dc.date.available 2016-10-07T09:35:14Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31230
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Negacja przeszłości w przemówieniach Władysława Gomułki jako element budowania nowej tożsamości : czyli o utrwalaniu mitu ciemnego średniowiecza, anarchistycznej Rzeczypospolitej szlacheckiej oraz biedy w II Rzeczypospolitej pl
dc.title.alternative Build a new identity in opposition to the three periods of Polish history : Middle Ages, the Polish-Lithuanian commonwealth before the partitions and the Second Republic in selected speeches of Władysław Gomułka pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 145-156 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 155-156 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/Zeszyty.Naukowe.Spoleczne.nr.12.DO.DRUKU.pdf/986a3cb1-6112-4158-9952-502611919e02#page=145 pl
dc.abstract.pl Władysław Gomułka, będąc pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1956-1970, wygłosił szereg przemówień, w których nie tylko opisywał teraźniejszość oraz poruszał problemy współczesności, ale także odnosił je do przeszłości. Spośród epok dawnych w sposób surowy i rygorystyczny oceniał zwłaszcza średniowiecze oraz Rzeczpospolitą szlachecką. Krytykował, zgodnie z poglądami formacji marksistowskiej, feudalizm i dominację Kościoła, a także anarchię, w której upatrywał źródło upadku państwa oraz współczesnych wad narodowych, nawiązując tym samym do poglądów krakowskiej szkoły historycznej. Utrwalanie mitu ciemnego średniowiecza i anarchistycznej Rzeczypospolitej szlacheckiej miało na celu wykreowanie negatywnego obrazu przeszłości, dzięki któremu możliwe byłoby budowanie nowej tożsamości społecznej niejako na gruzach starej. Trzecim okresem pojawiającym się w przemówieniach Gomułki była II Rzeczpospolita, której problemy pierwszy sekretarz partii omawiał w sposób niezwykle szczegółowy, chcąc tym samym pokazać, że w PRL, wbrew panującemu przekonaniu, żyje się lepiej niż przed wojną. Analiza wybranych przemówień Władysława Gomułki, w których pojawiają się odniesienia do powyższych trzech okresów, jest celem niniejszego artykułu. pl
dc.abstract.en The paper discusses the selected speeches of Władysław Gomułka (1st secretary of the Polish Communist Party from 1956 to 1970), in which the attempt to build a new identity in opposition to the three periods of Polish history, indicated in the title, is visible. This is not a quantitative analysis - selected statements will be analyzed for the evidence of creating the image of the past for a specific purpose. It should be noted that the author of speeches was not only Gomułka, but also his co-workers. As such, this article analyzes texts that represented the views of wide range of people from the highest circles of power in the period in question. In the years 1956-1970, Gomułka many times presented the Party view of history, understanding the importance of an idea of the past in building a new socialist human identity. For this purpose, Gomułka frequently talked about three periods, which have been highlighted in the topic of this text: Middle Ages, the Polish-Lithuanian Commonwealth before the partitions and the Second Republic. His stories about the conditions prevailing in those periods were supposed to convince the listeners to look in positive light on the present time, to identify with it - and therefore to deny the existing to this point collective identification and to replace it with a new identity. pl
dc.subject.pl Władysław Gomułka pl
dc.subject.pl przemówienia pl
dc.subject.pl wizja historii pl
dc.subject.pl budowanie tożsamości pl
dc.subject.en Władysław Gomułka pl
dc.subject.en speeches pl
dc.subject.en creating an image of the past pl
dc.subject.en building of a new identity pl
dc.description.number 12 (1) pl
dc.description.conftype local pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-10-07 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Wizja przeszłości jako czynnik kształtujący tożsamość zbiorową na przestrzeni dziejów; 2014-06-12; 2014-06-13; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska