Jagiellonian University Repository

Międzynarodowa konferencja "Natural science at the beginning of the 19th century, development and links to present-day" poświęcona 250. rocznicy urodzin wielkiego botanika XIX w. Stanisława Bonifacego Jundziłła (5-6 V 2011, Wilno, Litwa)

Międzynarodowa konferencja "Natural science at the ...

Show full item record

dc.contributor.author Köhler, Piotr [SAP11012216] pl
dc.date.accessioned 2016-10-03T12:58:33Z
dc.date.available 2016-10-03T12:58:33Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 0043-5090 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31122
dc.language pol pl
dc.title Międzynarodowa konferencja "Natural science at the beginning of the 19th century, development and links to present-day" poświęcona 250. rocznicy urodzin wielkiego botanika XIX w. Stanisława Bonifacego Jundziłła (5-6 V 2011, Wilno, Litwa) pl
dc.title.alternative The international conference "Natural science at the beginning of the 19th century, development and links to present-day" dedicated to the 250th anniversary of Stanisław Bonifacy Jundziłł birth, famous botanist of the 19th century (5-6 May 2011, Vilnius, Lithuania) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 102-104 pl
dc.description.additional Art. znajduje się w dziale: Sprawozdania ze Spotkań Naukowych = Scientific Meeting Reports pl
dc.identifier.weblink http://bomax.botany.pl/cgi-bin/pubs/data/article_pdf?id=2964 pl
dc.description.volume 55 pl
dc.description.number 1-2 pl
dc.description.points 5 pl
dc.identifier.eissn 2543-6503 pl
dc.title.journal Wiadomości Botaniczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-10-03 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)