Jagiellonian University Repository

Moda i podróbki : funkcjonowanie rynku podrabianych produktów w Polsce i na świecie : analiza zjawiska

pcg.skipToMenu

Moda i podróbki : funkcjonowanie rynku podrabianych produktów w Polsce i na świecie : analiza zjawiska

Show full item record

dc.contributor.author Wójciak, Michał [USOS65450] pl
dc.date.accessioned 2016-10-01T10:45:42Z
dc.date.available 2016-10-01T10:45:42Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31075
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Moda i podróbki : funkcjonowanie rynku podrabianych produktów w Polsce i na świecie : analiza zjawiska pl
dc.title.alternative Fashion and counterfeits : the market of counterfeit products in Poland and in the world : describing the phenomenon pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 121-133 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 130-133 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2016/Zarzadzanie-Publiczne-2-2016/art/7654/ pl
dc.abstract.pl Handel podrabianymi produktami naraża na wielomiliardowe straty prywatnych przedsiębiorców, rządy poszczególnych państw i społeczeństwa. Celem artykułu jest prezentacja teorii oraz badań dotyczących sprzedaży podróbek wraz z analizą statystyk i przekazów medialnych jako próbą określenia, w jaki sposób polscy konsumenci postrzegają ten problem. pl
dc.abstract.en The trade in counterfeit products is liable to multibillion-dollar losses of private entrepreneurs, national governments, and society. The aim of the article is to present theory and research on the sale of counterfeit together with an analysis of statistics and media coverage as an attempt to determine how Polish consumers perceive this problem. pl
dc.subject.pl podróbki pl
dc.subject.pl moda pl
dc.subject.pl prestiż pl
dc.subject.pl dobra luksusowe pl
dc.subject.pl prawo pl
dc.subject.en counterfeits pl
dc.subject.en fashion pl
dc.subject.en prestige pl
dc.subject.en luxury goods pl
dc.subject.en law pl
dc.description.number 2 (34) pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.16.010.5173 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-04 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych