Jagiellonian University Repository

Transmisje spektakli operowych w kontekście kształtowania polityki kulturalnej

pcg.skipToMenu

Transmisje spektakli operowych w kontekście kształtowania polityki kulturalnej

Show full item record

dc.contributor.author Różańska, Róża Zuzanna [USOS95463] pl
dc.date.accessioned 2016-09-29T17:25:51Z
dc.date.available 2016-09-29T17:25:51Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31018
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Transmisje spektakli operowych w kontekście kształtowania polityki kulturalnej pl
dc.title.alternative Broadcast opera in the context of cultural policy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 135-144 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 143-144 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2016/Zarzadzanie-Publiczne-2-2016/art/7655/ pl
dc.abstract.pl W dobie globalizacji i postępu technicznego obecność nowych technologii w spektaklach muzyki klasycznej powoli staje się normą. Wiodące instytucje muzyczne wprowadzają ofertę transmisji spektakli do kin, wpływając na repertuar przedstawień operowych. Konsumenci kultury zyskują dostęp do nowego zakresu usług, ale jednocześnie zostają zmuszeni do przyjęcia nowych postaw wobec usług świadczonych przez tradycyjne instytucje, co przekłada się na schematy działania krajowej polityki kulturalnej. Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki sondaży przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i Polsce w 2014 i 2015 roku. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na problem postrzegania przez odbiorców jakości i oferty spektakli operowych lokalnych teatrów w stosunku do oferty transmisji kinowych w kontekście kształtowania polityki kulturalnej w Polsce. pl
dc.abstract.en In the era of globalization and rapid technological progress the presence of new technologies in performances of classical music is slowly becoming the norm. The leading musical institutions offer broadcast performances to cinemas, affecting the opera houses. Consumers gain access to a new range of services, yet at the same time they are forced to adopt new attitudes towards the services provided by traditional institutions, which effects national cultural policy. This paper presents the results of polls conducted in the UK and Poland in 2014 and 2015. The purpose of this article is to draw attention to the problem of perception of the quality and repertoire of local opera houses in relation to broadcast operas as a key factor for shaping cultural policy in Poland. pl
dc.subject.pl opera pl
dc.subject.pl repertuar operowy pl
dc.subject.pl innowacje technologiczne pl
dc.subject.pl transmisje oper pl
dc.subject.pl polityka kulturalna pl
dc.subject.en opera pl
dc.subject.en operatic repertoire pl
dc.subject.en technological innovations pl
dc.subject.en broadcast opera pl
dc.subject.en cultural policy pl
dc.description.number 2 (34) pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.16.011.5174 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-04 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych