Jagiellonian University Repository

Trójsektorowość podejścia LEADER w założeniach i w praktyce wdrażania w okresie programowania 2007-2013 na przykładzie województwa śląskiego

pcg.skipToMenu

Trójsektorowość podejścia LEADER w założeniach i w praktyce wdrażania w okresie programowania 2007-2013 na przykładzie województwa śląskiego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska