Jagiellonian University Repository

Il "caso Stamina" nella prospettiva della sociologia medica

pcg.skipToMenu

Il "caso Stamina" nella prospettiva della sociologia medica

Show full item record

dc.contributor.author Campa, Riccardo [SAP11017849] pl
dc.contributor.editor Prüfer, Paweł pl
dc.contributor.editor Słowiński, Przemysław pl
dc.date.accessioned 2016-09-27T17:32:58Z
dc.date.available 2016-09-27T17:32:58Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63134-31-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30865
dc.language ita pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.subject.other cellule staminali pl
dc.subject.other dilemmi bioetici pl
dc.subject.other politica della scienza pl
dc.subject.other malattie neurodegenerative pl
dc.subject.other prospettiva sociologica pl
dc.title Il "caso Stamina" nella prospettiva della sociologia medica pl
dc.title.alternative The "Stamina case" in the perspective of medical sociology pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża pl
dc.description.physical 243-273 pl
dc.description.additional Publikacja zawiera teksty w języku polskim i włoskim pl
dc.abstract.pl Debata związana z terapeutycznym zastosowaniem komórek macierzystych, od dość dawna prowadzona w atmosferze sporów, w ostatnich jednak dwóch latach skoncentrowała się wokół tzw. "przypadku Stamina", włoskiego zjawiska, które przybrało wymiar światowy. Władze i autorytety włoskie dokonały autoryzacji terapii bazującej na wstrzykiwaniu mezenchymalnych komórek macierzystych, która w uznaniu międzynarodowej społeczności naukowej miałaby być "pozbawioną podstaw naukowych". Ta wyjątkowa sytuacja przestała być już tylko problemem o charakterze naukowym, a stała się również problemem społecznym. Aby wyjaśnić owe przesunięcie problemu z płaszczyzny diagnostyczno-terapeutycznej na obszar polityczno-społeczny, przeanalizujemy kwestię "przypadku Stamina" z punktu widzenia socjologii medycyny, subdyscypliny, która uwzględnia aspekty administracyjne, prawne, biomedyczne, polityczne i epistemologiczne dotyczący medycyny i zdrowia. pl
dc.abstract.en The debate about the therapeutic properties of stem cells, already characterized by a high level of conflict, in the past two years has heated over so-called "Stamina case" - an Italian vicissitude that has quickly gained attention worldwide. The Italian political and judicial authorities have indeed authorized a therapy based on the injection of mesenchymal stem cells which is considered devoid of any "scientific evidence" by the international scientific community. This peculiar situation has turned a "medical" issue into a "social" issue. To clarify the nature of this shift from the diagnostic and therapeutic plan to the political and social one, we will analyze the "Stamina case" from the perspective of medical sociology, a subdiscipline focused on the administrative, legal, bioethical, political and epistemological aspects of medicine and health. pl
dc.subject.pl komórki macierzyste pl
dc.subject.pl dylematy bioetyczne pl
dc.subject.pl polityka naukowa pl
dc.subject.pl choroby neurologiczne pl
dc.subject.pl perspektywa socjologiczna pl
dc.subject.en Stem cells pl
dc.subject.en bioethical dilemmas pl
dc.subject.en science policy pl
dc.subject.en neurodegenerative diseases pl
dc.subject.en sociological perspective pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 2 pl
dc.title.container Włoskie i polskie osobliwości : relacja, komplementarność, integracja = Peculiarità italiane e polacche : relazione, complementarietà, integrazione pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska