Jagiellonian University Repository

Il "caso Stamina" nella prospettiva della sociologia medica

pcg.skipToMenu

Il "caso Stamina" nella prospettiva della sociologia medica

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska